Restaurace a minipivovar Stará škola

Image1\

Zákulisí minipivovaru

    Pokud to dovolí čas, pokusíme se vyjít vstříc každému zájemci o prohlídku pivovárku. Větším skupinám a návštěvníkům z daleka doporučujeme možnost prohlídky prodiskutovat na tel. 603 542 263 (pan Oldřich Vlasák).

 

Lezacky sklep